Yangınla Mücadele Sistemleri

yangindolabiGenel Özellikler

HİDROMAK yangın önleme ve yangından korunma amaçlı pompa grupları güvenilir, etkin, tesisata bağlanmaya hazır hale getirilmiş, kompakt ünitelerdir. Gerekli kontrol, güvenlik ve alarm fonksiyonlarıyla donatılarak, her tür yangın suyu dolabı, hidrant ve sprinkler hattında kullanılabilmesi öngörülmüştür. Kolay montaj ve kullanım özellikleri ve kullanıcı dostu temel yapısı sayesinde, uzman montaj ve servis elemanlarına duyulan ihtiyaç asgariye indirilmiştir.

Yangın İle Mücadele İçin Kullanılan Pompaların Seçimi

Yangın söndürme suyu olarak kullanılacak pompa gruplarında güvenilir, zamanında müdahale edici ve sonuç odaklı olabilmeleri amacı diğer ihtiyaçlar için kullanılan pompalardan ayrılmaktadırlar. 1 adet, elektrik motorlu asıl pompa, aynı kapasitede 1 adet dizel motorlu yedek pompa veya kapasitenin yarısını yedekleyecek biçimde 3 adet pompadan oluşan pompalar seçilebilir. Ayrıca kaçak ihtimaline karşı ayrıca bir adet jokey pompa eklenmelidir. Eğer yangın ile mücadele için kullanılan pompaları çalıştıracak güçte

jeneratör bulunuyorsa yedek pompa da elektrik motorlu seçilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken, pompaların kalkışanında yüksek akım çekmeleri (demeraj akımı) nedeni ile mevcut jeneratörün bu gücü karşılayabilmesidir. Diğer bir nokta ise mevcut jeneratörün, elektriklerin kesildiği ve yangın ile mücadele pompalarının devreye girmesi gerektiği anda yaşam alanları için kullanılan elektrik akımını yangın ile mücadele pompasına otomatik olarak aktarması gerekmektedir. Bunun için de ayrıca otomatik transfer ünitesine sahip olmalıdır. Pompanın kapalı vana (sıfır debi) basıncı, anma basıncının %140dan fazla olmamalıdır. Örnek verirsek, yangın ile mücadele hattı için ihtiyacımız olan kapasite 100 m3/h ve 100 mss ise seçilen pompanın kapalı vanadaki basıncı 140 mss yi aşmaması gerekir .Burada amaçlanan yangın pompa eğrisinin mümkün olduğunca yatay eksene paralel olması, debi arttıkça aşırı basınç düşümünün yaşanmamasıdır. Pompa seçimi, anma debisinin 1,5 katında da çalışabilmesine göre yapılmalıdır. Ayrıca bu noktada pompa basıncı da yanma basıncının %65 inden aşağıda olmamalıdır. Yukarıdaki kapasiteyi alırsak 100 m3/h anma debisine sahip pompa performans eğrisi150 m3/h debiyi de karşılamalı, bunu yaparken de basıncını en fazla 65 mSS ye kadar düşürebilir. Ayrıca motor gücü de yanma debisine göre değil, 1,5 kat debi ve bu noktadaki basınca göre belirlenir. Sızdırmazlık için mekanik salmastra yerine beş sıra yumuşak salmastra kullanılmaktadır. Bunun sebebi kullanım esnasında yumuşak salmastranın, zarar görse bile, çalışmaya devam edebilmesidir. Mekanik salmastranın zarar görmesi durumunda değiştirilmesi zorunludur. Yangın ile mücadele pompa gruplarının tasarımında, NFPA20’nin getirdiği şartlar doğrultusunda pompa sisteminde bulunan akışkanın hızı en fazla 3 m/sn olarak alınabilir. Bu nedenle pompa emme ve basma flanşlarından sonra eksantrik ve konsantrikredüksiyonlar konularak çap genişletilmelidir. Yangın ile mücadele pompa gruplarında yer alan her pompa için ayrı kontrol panosu olması gerekir. Yangın ile mücadele pompalarının emiş yaptırılmaması gerekir.(Emiş için tasarlanan dikey türbin tip pompalar hariç) HİDROMAK yangın ile mücadele pompa grupları Bu ürün grubumuzda, Birden çok elektrik motor tahrikli santrifüj pompa ve bir jokey pompadan oluşan yangın ile mücadele pompa grupları, Elektrik motorlu ve dizel tahrikli iki ana pompa ve bir jokey pompadan oluşan yangın ile mücadele pompa grupları, yer almaktadır.

yangin2Yangınla Mücadele Sistemleri

Bu sistemin değişik konfigürasyonları da mevcuttur ve aşağıdaki elemanlardan ihtiyaca göre tasarlanabilir:

*Elektrik motoru tahrikli ana pompa sistemi

*Dizel motor tahrikli ana pompa sistemi

*Elektrik motoru tahrikli jokey pompa sistemi

*Ana pompalar için ayrı seçilen ve uygulanan pompa kontrol panları

*Sesli ve ışıklı alarm cihazları

Bina otomasyonuna entegrasyon cihazları

Bu ürün grubunda, firmamız tarafından üretilen HİDROMAK yangın ile mücadele pompa grupları projelerdeki uygulama şartlarına göre, öncelikle ülkemizde kabul gören yangınla ilgili norm ve standartlara uygun olarak Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği’ne göre projelendirilmekte, teklif edilmekte ve sevk edilerek işletmeye alınmaktadır. HİDROMAK yangın ile mücadele pompa gruplarını oluşturan motor, pompa kontrol panosu, otomasyon ekipmanı, alarm donanımı ve diğer hidromekanik aksam ISO 9001 sertifikalıdır. Talep edildiğinde dünyada kabul gören yangınla ilgili NFPA, UNI veya VDS gibi norm, standart ve tavsiyelere göre seçilmekte ve bağımsız gözetim kuruluşları tarafından yapılan testler neticesinde NFPA 20 ye uygunluk belgesi verilmektedir.

yangin1Genel yapı

Bir veya iki adet pompa, kendi şasesi üzerinde montajlı olarak, jokey pompa ile birlikte, emme ve basınç hattı bağlantılı eksantrik ve konsantrik redüksiyonlar, hat vanaları, çek vanalar ve ortak şase ile giriş çıkış kollektörleriyle birlikte teslim edilmektedir.

Dizel motor tahrikli ana pompaların bulunduğu uygulamalarda ve/ veya ortak şase üzerinde konumlandırma yapılamayacak büyüklüklerdeki ihtiyaçlarda her pompa kendi şasesi üzerinde ve bağımsız pompa kontrol panosu ile birlikte teslim edilmektedir. Vana, çek vana, basınç şalterleri, kollektör bağlantıları gibi mekanik sistem elemanları teslimat kapsamındadır.

Elektrostatik boya ile kaplanmış ST37 karbon çelik ortak şase. Elektro galvaniz ile kaplanmış flanşlı ve konsantrik tip basınç hattı, flanşlı eksantrik tip emiş hattı bağlantılı redüksiyonlar.

Her bir pompa için iki adet kontrol vanası ve bir adet çekvalf. Elektro statik kırmızı boya ile kaplanmış manometre dâhil basınç hattı kollektörü. Her bir pompa için otomatik test üniteli ayrı pompa kontrol panosu. Test ünitesine entegre edilmiş seleneid valf, emniyet ventili ve tahliye ağzı Sesli ve ışıklı alarm cihazı. Dizel tahrikli motorlar için yedekli marş aküsü ve yakıt tankı Pnömatik sistemle bağlanmış, birbirini yedekleyen ve her bir pompa için ayrı basınç şalteri.

Yangın ile mücadele ile seçilen pompa ve dizel motor tipleri

HİDROMAK yangın ile mücadele pompa gruplarında asıl ve yedek pompa olarak nominal çalışma noktası ve ana boyutları VDI 2035 ve TS EN 733 normuna uygun, yatay milli, uçtan emişli, tek kademeli, salyangoz fanlı, temiz veya az kirli, parçacık içermeyen suların transferi için dizayn edilmiş NP tipi pompalar; yatay milli, bölünebilir gövdeli CE tipi pompalar ve dikey milli, tek kademeli, inline NL tipi pompalar kullanılmaktadır.

Elektrik motorları tam kapalı ve fan soğutmalı (TFEC) IEC, TSE ve DIN normlarına uygun, özel kaplin ve kaplin korumalı, pompadan kolayca ayrılabilen ve onarım yapılarak hızla akuple edilebilen yapıdadırlar.

HİDROMAK serisi dizel tahrikli pompaların dizel tahrik üniteleri, 295 kW’a kadar güç üretebilen, 3000 d/dk motor devir hızıyla çalışabilen, hava veya su soğutmalı motorlardır. Jokey pompalar, istenilen kapasitede ve pompa nominal basıncının asgari 5 mSS üzerinde basma yüksekliğinde seçilen dikey ve çok kademeli, 2900 d/dk hızında, elektrik motoru ile tahrik edilen pompalardır.

Elektrik motorlu pompaların işletim ve otomasyonu

Elektrik motorlu ana pompalar, sistemdeki basınç önceden belirlenmiş bir basınç değerinin altına düştüğünde basınç şalterinden gelen sinyal ile otomatik olarak çalışmaya başlar. Pompaların durması, ya basınç normale döndükten sonra belirli bir süre gecikme ile otomatik olarak veya yetkili personelin ancak kilitli durdurma anahtarını kullanarak pano üzerindeki stop butonuna basması ile mümkündür. Yangın durumu devam ediyorsa bu tip manuel bir müdahale de engellenmiştir.

Pompa kontrol panoları programlanabilir otomatik test ünitesi ile donatılmıştır. Program, bir zamanlayıcıya bağlı olarak, 96 saate 5dakika çalışacak şekilde, kontrol panosundan gelen sinyale göre pompaları test amaçlı olarak çalıştırır. Bu süre, her bir çevrim 100 saati geçmemek üzere işletmeye alma esnasında isteğe bağlı olarak değiştirilebilir.

Pompalar, kontrol panosu üzerinden, bina otomasyonu sistemi ile uzaktan haberleşebilir, çalıştırılabilir ve izlenebilir. Pompalarda veya enerji iletiminde oluşabilecek fonksiyon hatalarında, hatta elektrik kesintisinde bile, alarm ünitesi çalışarak gerekli uyarılarıdır. önceden belirlenmiş noktalara iletir.Elektrik motoru tahrikli ana yangın pompalarının elektrik kontrol panoları ayrı ayrı ambalajlar içinde ana üniteden bağımsız olarak sevk edilmektedir.

Dizel Tahrikli Pompalarda Kontrol

Dizel motorlu ana pompalar, sistemdeki basınç önceden belirlenmiş bir basınç değerinin altına düştüğünde kendiliğinden devreye girer. Pompaların durması, basınç normale döndükten sonra yetkili personelin ancak dizel motor üzerindeki durdurma koluna manuel olarak müdahalesi ile mümkündür. Pompalar, kontrol panosu üzerinden, bina otomasyonu sistemi ile uzaktan haberleşebilir, çalıştırılabilir ve izlenebilir. Dizel motor tahrikli ana yangın pompalarının haftalık otomatik test fonksiyonu dizel motorların denetimsiz çalıştırılmasının sakıncaları yüzünden tercih edilmemiştir. Bu testlerin operatör kontrolünde yapılması gerekmektedir. Dizel motorlu pompaların kontrol paneli ve yakıt tankı ile aküleri ana pompadan ayrı ama bu üç unsurun entegrasyonuyla oluşan bağımsız bir düzenekle birlikte teslim edilmektedir. Sistemin otomasyonu için kullanılacak kontrol panosu şu özelliklere ve donanıma göre tasarlanmakta ve üretilmektedir:

– Panonun kapağı kilitlenebilir tiptir. Pano kapağı açılmadan sistemin çalışma durma basınçları vb. ayarları değiştirilemez ve panonun enerjisi kesilemez.

– Panonun otomatik ve manuel çalıştırılmasını veya bakım vb. amaçla devre dışı bırakılmasını sağlayan seçici anahtar kilitli tip tirve anahtarı sadece otomatik konumunda iken alınabilir. Anahtar otomatik konumu dışında bırakıldığında, panonun alarm çıkışı aktive olur.

– Pompa otomatik çalışmada çalışma sinyalini alt ve üst basıncı birbirinden ayrı ayarlanabilen, basınç şoklarına dayanıklı bir basınç şalterinden almaktadır ve basınç şalteri pano içerisinde bulunur.

– Otomatik veya manuel olsun, pompa çalıştığında veya pompa çalışmasa bile sistem basıncı düştüğünde, panonun alarm çıkışı aktive olmakta ve pompa sadece manuel olarak durdurulabilmektedir.

– Kontrol panosunun kumanda devrelerinde olabilecek bir arıza durumunda kontaktör bobini sağlam ise kullanılmak üzere, kontaktörleri direkt olarak enerjilendirebilecek bir acil çalıştırma sistemi bulunmaktadır.

– Pano üzerinde şebeke beslemesinin uzaktan izlenebilmesi için faz sinyal lambası, ilk hareket akümülatörünün durumunu gözleyebilmek amacıyla 1 adet ampermetre ve 1 adet voltmetre bulunmakta

– Elektrik beslemesi kesilmesi durumunda ikaz veren uyarı ışığı bulunmakta, ayrıca panonun alarm çıkışı aktive olmaktadır. Panoya kablo giriş ve çıkışları panonun alt kısmından sızdırmaz kablo rekorları ile sağlanmaktadır ve panoların koruma sınıfları en az IP54’dür.

Otomatik Test

Otomatik Test zamanı ve testte kalma zamanı ayarlanabilen gerçek zaman saatli otomatik test sistemi mevcuttur. Test anında selenoid valf otomatik olarak devreye girer.Gecikme zamanı test anında da etkindir.

Selenoid kapandıktan sonra ayarlanan zaman diliminde çalışmaya devam eder. Otomatik test zamanı gerçek zaman saatli olup haftanın 1 ya da 2 ayrı gününde istenen saatte test yapması sağlanabilir. Test zamanını beklemeden pompayı test amaçlı çalıştırmak da pano üzerinden manuel olarak mümkündür.

Marş sistemi

Basınç şalteri açtığında, uzak yangın sinyali geldiğinde ya da otomatik test zamanı geldiğinde, 1 akü üzerinden 1.marş basar. Marş almazsa 2.akü üzerinden marş basar. Bu işlem 3 kere tekrarlanır (toplam6 marş basma). Eğer sistem çalışmaz ise sesli ve ışıklı alarm verir. (Marş basma ve 2. marş için bekleme süresi 15 sn dir. Zaman ayarları isteğe bağlı olarak değiştirilebilir.) Otomatik test anında marş seferde basmazsa sistem alarm verip durur, yangın durumunda basınç şalteri ya da uzak yangın ikazında dizel motor çalışana kadar marş basmaya devam eder.

Çalışma

Düşük basınç, uzak yangın sinyali ikazlarında dizel motor PLC ile kontrol edilerek otomatik marş moduna geçer. Otomatik marş aldığı anda dizel motordan çalıştı ikazı gelir ve marşı keser. Bu durumda sistem istenen basınca ulasana kadar çalışır. Basınç ve uzak yangın sinyali normale döndükten dizel motor hemen durmaz. Ayarlanan gecikme zaman diliminden sonra sistem otomatik stop eder. (Tesisatın özelliğine göre bu zaman değişkenlik arz ettiğinden zaman ayarı ayarlanabilir olarak düşünülmüştür).

 Arıza durumu

Düşük yağ basıncı, yüksek hararet, yakıt bitti, marş hatası muhtemel arızalardır. Bu arızalar pano üzerinden sesli ve ışıklı uyarılar ile izlenebilir. Gerçekleşmiş 200 arıza uyarısı PLC de kaydedilir, sonradan görülebilir.

 Sistem Durdurma

Dizel pompa basınç normale döndüğünde ve uzak yangın sinyali kapandığında ayarlanan gecikme zamanı sonunda yakıt selenoidine kumanda ederek yakıtı keser ve sistem durur. Otomatikte çalışırken selenoide kumanda eden rölenin enerjilenme zamanı PLC den ayarlanabilir. Dizel pompa aynı zamanda kendi pano kapağındaki stop butonu ile durdurulabilir. Fakat yangın ihbar ikazı devam ediyorsa stop butonunu bıraktığınızda dizel pompa tekrar start alır. Manuel start için seçici anahtar manuel konuma getirerek, Marş1 ve Marş2 butonlarına basarak 2 ayrı aküyü ayrı ayrı ya da aynı anda 2 aküyle devreye alabilme mümkündür.

 Pano Kapağı Üzerindeki Göstergeler

-2 Adet Akü voltajını gösteren DC Voltmetre

-2 Adet Akü akımını gösteren DC Ampermetre

-1 Adet Grafik ekranlı PLC

-1 Adet Işıklı genel alarm buzeri

-1 Adet Şarj lambası

-1 Adet Otomatik start butonu

-1 Adet Manuelde çalıştırma anahtarı

-2 Adet Marş butonu (Marş1 – Marş2)

 Pano Kutusu Özellikleri

Pano uygun ebattlarda 1,5 mm DKP sacdan imal edilmiş RAL 3000 elektrostatik boyalı IP54 korumalıdır. Tüm giriş ve çıkışlar ray tipi klemens ile panonun altından rekorlu çıkışlarından yapılır.yangin3

Scroll Up